Szanowni Państwo,
w maju 2022 roku Instytut Badań Kompetencji zakończył działalność w zakresie badań kompetencji uczniów na wszystkich poziomach kształcenia.
Przez ponad dwadzieścia lat doskonaliliśmy metody nowoczesnego pomiaru dydaktycznego i statystyki – podnosiliśmy kwalifikacje i zdobywaliśmy doświadczenie.
Staraliśmy się wykorzystać nasze umiejętności do konstruowania testów oraz analiz statystycznych, tak aby przeprowadzone badania dostarczały Państwu rzetelnych informacji o poziomie kompetencji uczniów, klas i szkół.
Wielu z Państwa korzystało z naszych usług przez szereg lat, za co serdecznie dziękujemy.
Obecnie naszą działalność koncentrujemy na rozwijaniu kompetencji – szczególnie matematycznych – poprzez popularyzowanie nauki w prowadzonym przez nas ExploraParku, Centrum Aktywnej Edukacji w Wałbrzychu.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy również w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
wiceprezes Zarządu IBK
Jolanta Sokołowska

Zostaniesz przekierowany na stronę explorapark.pl za