:

Kategorie

Trzecioteścik Powiększ do pełnego rozmiaru

Trzecioteścik

V wydanie zbioru testów dla uczniów III klasy szkoły podstawowej w nowej szacie graficznej.

Więcej szczegółów

42 dostępnych

15,00 zł

Obniżka!

-5,00 zł

20,00 zł

Trzecioteścik Testy kompetencji dla 3 klasy szkoły podstawowej
autor: Janusz Mulawa
Wydanie: 2012,

UWAGA !! ,Za każde 20 książek zakupionych dla uczniów - książka dla nauczyciela gratis. 

Publikacja pt. Trzecioteścik powstała z myślą o dzieciach, które- poprzez naukę i zabawę- chciałyby rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności. Adresatem publikacji są również rodzice i nauczyciele, którzy chcą wspierać dzieci w tych działaniach. Zbiór pięciu testów, zawierających po kilkadziesiąt zadań, jest wygodnym i pożytecznym narzędziem w codziennej pracy dziecka.

Zadania, które znajdują się w testach niniejszej publikacji są zgodne z zapisami nowej "Podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach kształcenia", Zawierają jednak też takie, które poza tę "Podstawę" wykraczają.

Zadania badają wiedzę i umiejętności z zakresu czterech edukacji:
polonistycznej, 
matematycznej, 
przyrodniczej
technicznej. 

W zakresie każdej z tych edukacji wybrane zostały te umiejętności, które wydają się istotne do dalszej nauki dziecka i mają wyraźnie praktyczny charakter. Mają one na celu sprawdzić czy:

w zakresie edukacji polonistycznej uczeń potrafi:
korzystać z informacji zawartych w różnych tekstach przeznaczonych dla dzieci, między innymi:
- historyjkach obrazkowych, rysunkach, ilustracjach- połączyć je z opisem, zinterpretować, uzupełnić, nadać tytuł, uporządkować, wyeliminować intruza - bajkach, opowiadaniach, czasopismach, albumach, encyklopediach
- rozpoznawać je po zewnętrznych atrybutach, wskazywać autora i tytuł, wyszukiwać wyrazy i zdania w tekście
- kalendarzach, instrukcjach obsługi, paragonach, planach lekcji, programach TV- rozróżniać je między sobą, wyszukać i uporządkować zawarte w nich informacje
- słownikach i encyklopediach- objaśnić znaczenia słów, porządkować je według alfabetu, 
- formach użytkowych: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list- rozpoznać je i rozróżnić między sobą  

analizować i interpretować teksty kultury, czyli:
- w tekście literackim zaznaczyć wybrane fragmenty, określić czas i miejsce akcji,  
- wskazać głównych bohaterów, zidentyfikować rozmówców, wyobrazić sobie słowa i myśli bohaterów, ustalić chronologię, wnioskować, interpretować

tworzyć wypowiedzi, czyli:
- dostrzec różnicę między literą a głoską, podzielić wyrazy na sylaby, oddzielić wyrazy w zdaniach, zdania w tekście
- pisać krótkie formy wypowiedzi- opowiadanie, opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie
- pisać czytelnie, dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną oraz interpunkcyjną

w zakresie edukacji matematycznej uczeń potrafi:
liczyć, czyli:
- odliczyć w przód i w tył od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100, setkami w zakresie 1000
- zapisywać cyframi i odczytywać liczby w zakresie 1000
- porównywać liczby w zakresie 1000

wykonywać działania, czyli:
- dodawać i odejmować liczby w zakresie 100
- mnożyć i dzielić liczby w zakresie 100
- rozwiązywać łatwe zadania z niewiadomą w postaci okienka
- rozwiązywać zadania tekstowe, wymagające jednego działania
- wykonywać łatwe obliczenia pieniężne

mierzyć, czyli:
- mierzyć i zapisywać wynik pomiaru długości, posługiwać się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr
- zważyć przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram
- używać określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; właściwie szacować i dobierać jednostki miary wagi, ciężaru i pojemności, 

rozpoznawać i porządkować, czyli
:- odczytywać liczby w systemie rzymskim od I do XII
- porządkować chronologicznie daty, zapisywać daty, wymieniać dni tygodnia i miesiące
- odczytywać wskazania zegarów wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługiwać się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta
- rozpoznawać: koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty; rysować odcinki, obliczać obwody
- określać położenia obiektów - rozpoznawać symetrię, powiększać figury, kontynuować regularność w szlaczkach

w zakresie edukacji przyrodniczej uczeń:
zna świat roślin i zwierząt, czyli:
- prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze
- opisuje życie w wybranych ekosystemach
- wymienia zwierzęta i rośliny, w tym egzotyczne 

zna zjawiska przyrodnicze, czyli:
- wyjaśnia zależność zjawisk od pór roku
- wyjaśnia wpływ zjawisk na życie ludzi, zwierząt i roślin

w zakresie edukacji technicznej uczeń:
zna środowisko techniczne, czyli:
- orientuje się w sposobach wytwarzania
- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń

przedstawia pomysły, planuje kolejne czynności, dobiera materiały i narzędzia. 

Niniejsza publikacja odwołuje się do wieloletnich doświadczeń Instytutu Badań Kompetencji w diagnozowaniu osiągnięć uczniów.  

                                                           Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach kształcenia.

Kontakt

Infolinia jest czynna codziennie od 9:00 do 16:00

Telefon:74 84 690 77

Skontaktuj się z naszą infolinią