Sesja wiosenna 2022

Badania kompetencji uczniów w sesji letniej 2022r.

Czytaj więcej
image11Czytaj więcej
Zamów testy

Formularz zamówienia testów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,
Zamów testy
Kontakt

Telefon, faks, adres pocztowy, e-mail.

Skontaktuj się z nami


Badamy kompetencje uczniów, diagnozujemy ich osiągnięcia szkolne,
by wskazać mocne i słabe strony wiedzy oraz umiejętności


Instytut Badań Kompetencji jest stowarzyszeniem powołanym w 2000 roku. Założycielami są twórcy tzw. „eksperymentu wałbrzyskiego”, dzięki któremu diagnostyczne badania kompetencji uczniów szkół podstawowych w latach 1997 – 2000 stały się równoważne egzaminowi wstępnemu do szkół ponadpodstawowych.

Instytut prowadzi badania kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na wszystkich poziomach kształcenia. Do tej pory „przebadał” ponad dwa miliony uczniów, dysponuje więc unikalną w skali kraju wiedzą o osiągnięciach szkolnych uczniów z ponad 6 000 placówek w całej Polsce.

Instytut Badań Kompetencji:

przygotowuje wystandaryzowane testy kompetencji,
przeprowadza badania kompetencji uczniów,
diagnozuje osiągnięcia szkolne uczniów,
wskazujemy mocne i słabe strony ucznia, klasy i szkoły,
buduje programy naprawcze dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Instytut Badań Kompetencji – poza badaniem kompetencji – rozwija umiejętności poznawcze uczniów w ExploraParku – Parku Nauki i Techniki, którego głównym przesłaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do interaktywnej edukacji. ExpoloraPark poprzez kontakt z nauką i techniką, ułatwia dzieciom poznawanie świata i dowodzi, że nauka oraz technika są integralną częścią codzienności.

IBK © 2013
Instytut Badań Kompetencji 58-300 Wałbrzych Ul. Moniuszki 66I, tel: 74 846 90 77, fax: 74 842 28 08