Zamów testy

Formularz zamówienia testów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zamów testy
image01

Publikacje

Zapraszamy do naszego e-sklepu, gdzie Państwo mogą zakupić książki- zbiory testów i zadań dla swoich uczniów oraz dzieci.

Czytaj więcej
image01Czytaj więcej
Zamów testy

Formularz zamówienia testów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,
Zamów testy
Kontakt

Telefon, faks, adres pocztowy, e-mail.

Skontaktuj się z nami


Terminarz badań na rok szkolny 2018/2019


SESJE
Jesienna
Zimowa
Wiosenna
Klasa 0 08. 05. 2019
Klasa 1 25. 09. 2018 08. 05. 2019
Klasa 2 25. 09. 2018 08. 05. 2019
Klasa 3 25. 09. 2018 08. 05. 2019
Klasa 4 25. 09. 2018 08. 05. 2019
Klasa 5 25. 09. 2018 08. 05. 2019
Klasa 6 25. 09. 2018 08. 05. 2019
Klasa 7 25. 09. 2018 08. 05. 2019
Klasa 8 25. 09. 2018
Klasa III 25. 09. 2018 08. 01. 2019 - testy z banku testów


UWAGA! Szkoły mogą przeprowadzić badania w dowolnym,
późniejszym terminie niż wskazany w terminarzu badań.

Sesja jesienna 2018


Na rozpoczęcie roku szkolnego proponowane są badania kompetencji na rozpoczęcie danego poziomu kształcenia - klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. Wszystkie testy są wystandaryzowane i składają się z zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego oraz prawda-fałsz) i zadań otwartych, krótkiej odpowiedzi.

Szkoła podstawowa:

klasa 1 szkoły podstawowej
      - testy w formie zeszytu dla ucznia
      - 30 zadań z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej
      - czas pisania: regulowany

klasa 2, 3 i 4 szkoły podstawowej
      - testy w formie zeszytu dla ucznia
      - 40 zadań z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej
      - czas pisania: regulowany

klasa 4 szkoły podstawowej
      - test z języka angielskiego - bada umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz reakcje językowe
      - 30 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz)
      - czas pisania: regulowany

klasa 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej
      - test z języka polskiego - 12 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) oraz 4 zadania krótkiej odpowiedzi (każde za 2 punkty)
      - czas pisania: 45 minut

      - test z matematyki - 12 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) oraz 4 zadania krótkiej odpowiedzi (każde za 2 punkty)
      - czas pisania: 45 minut

klasa 7 i 8 szkoły podstawowej
      - test z języka angielskiego - bada umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz reakcje językowe
      - 40 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz)
      - czas pisania: 60 minutGimnazjum


Klasa III gimnazjum
      • test z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie
      - 30 zadań z języka polskiego, w tym: 7 krótkiej odpowiedzi (każde za 1 pkt.) i 23 zamknięte (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz)
      - czas pisania: 60 minut;

      - 20 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) z historii i wiedzy o społeczeństwie
      - czas pisania: 45 minut

      • test z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych
      - 30 zadań z matematyki, w tym: 7 krótkiej odpowiedzi (każde za 1 pkt.) i 23 zamknięte
      - czas pisania: 60 minut;

      - 20 zadań zamkniętych z przedmiotów przyrodniczych - po 5 z biologii, geografii, fizyki i chemii
      - czas pisania: 45 minut

klasa III gimnazjum
      - test z języka angielskiego
      - poziom podstawowy - bada umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, tekstu czytanego oraz reakcje językowe; zadania zamknięte
      - czas pisania: 60 minut

      - poziom rozszerzony - bada umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, tekstu czytanego, tworzenia wypowiedzi oraz znajomość konstrukcji         gramatycznych; zadania zamknięte oraz otwarte (krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi)
      - czas pisania: 60 minut


Sesja zimowa 2019

Dla uczniów klas III gimnazjum – próbny egzamin.

Proponowane testy mają formułę zbliżoną do obowiązkowych egzaminów CKE.

klasa III gimnazjum
      - test z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie
      - 31 zadań z języka polskiego, w tym: 1 rozszerzonej odpowiedzi, 3 krótkiej odpowiedzi i 27 zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz);
      - czas pisania: 90 minut
      - 30 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) z historii i wiedzy o społeczeństwie
      - czas pisania: 60 minut

      - test z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych
      - 30 zadań z matematyki, w tym: 25 zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawdafałsz) i 5 rozszerzonej odpowiedzi
      - czas pisania: 90 minut

      - 30 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz), po 6 – 7 z biologii, fizyki, geografii i chemii;
      - czas pisania: 60 minut

      - test z języka angielskiego
      - poziom podstawowy – bada umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, tekstu czytanego oraz reakcje językowe; zadania zamknięte;
      - czas pisania: 60 minut

      - poziom rozszerzony – bada umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, tekstu czytanego, tworzenia wypowiedzi oraz znajomość konstrukcji
        gramatycznych; zadania zamknięte oraz otwarte (krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi)
      - czas pisania: 60 minut

IBK © 2013
Instytut Badań Kompetencji 58-300 Wałbrzych Ul. Moniuszki 66I, tel: 74 846 90 77, fax: 74 842 28 08