Sesja wiosenna 2022

Badania kompetencji uczniów w sesji letniej 2022r.

Czytaj więcej
image11Czytaj więcej
Zamów testy

Formularz zamówienia testów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,
Zamów testy
Kontakt

Telefon, faks, adres pocztowy, e-mail.

Skontaktuj się z namiOferta badań na rok szkolny 2021/2022


Sesja wiosenna 2022


Na zakończenie roku szkolnego proponowane są badania kompetencji na zakończenie danego poziomu kształcenia dla uczniów klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 szkoły podstawowej.

klasa 0 szkoły podstawowej - grupa przedszkolna lub szkolna
      - testy w formie zeszytu dla ucznia
      - 30 zadań z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej
      - czas pisania - regulowany

klasa 1, 2 i 3 szkoły podstawowej
      - testy w formie zeszytu dla ucznia
      - 40 zadań z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej
      - czas pisania - regulowany

klasa 3 szkoły podstawowej
      - test z języka angielskiego - bada umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz reakcje językowe
      - 40 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz)
      - czas pisania - regulowany

klasa 4, 5 i 6 szkoły podstawowej
      - test z języka polskiego - 12 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) oraz 4 zadania krótkiej odpowiedzi (każde za 2 punkty)
      - czas pisania 45 minut

      - test z matematyki - 12 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) oraz 4 zadania krótkiej odpowiedzi (każde za 2 punkty)
      - czas pisania 45 minut

klasa 7 szkoły podstawowej – próbny egzamin ósmoklasisty
      - test z języka polskiego - zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz), zadania krótkiej odpowiedzi oraz rozszerzonej odpowiedzi
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – nie więcej niż 50 punktów
      - czas pisania 120 minut

      - test z matematyki - zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz), zadania krótkiej odpowiedzi oraz rozszerzonej odpowiedzi
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – nie więcej niż 50 punktów
      - czas pisania 120 minut

klasa 7 szkoły podstawowej – próbny egzamin ósmoklasisty
      - test z języka angielskiego - bada umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, tekstu czytanego, tworzenia wypowiedzi oraz znajomość konstrukcji gramatycznych; zadania zamknięte oraz otwarte (krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi)
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – nie więcej 60 punktów
      - czas pisania 90 minut

Proponowany test ma formułę zbliżoną do obowiązkowych egzaminów CKE.

IBK © 2013
Instytut Badań Kompetencji 58-300 Wałbrzych Ul. Moniuszki 66I, tel: 74 846 90 77, fax: 74 842 28 08