Zamów testy

Formularz zamówienia testów dla szkół podstawowych.

Zamów testy
image01Czytaj więcej
Zamów testy

Formularz zamówienia testów dla szkół podstawowych,
Zamów testy
Kontakt

Telefon, faks, adres pocztowy, e-mail.

Skontaktuj się z nami


Terminarz badań na rok szkolny 2020/2021


SESJE
Jesienna
Zimowa
Wiosenna
Klasa 0 27. 04. 2021
Klasa 1 22. 09. 2020 27. 04. 2021
Klasa 2 22. 09. 2020 27. 04. 2021
Klasa 3 22. 09. 2020 27. 04. 2021
Klasa 4 22. 09. 2020 27. 04. 2021
Klasa 5 22. 09. 2020 27. 04. 2021
Klasa 6 22. 09. 2020 27. 04. 2021
Klasa 7 22. 09. 2020 27. 04. 2021
Klasa 8 22. 09. 2020 12. 01. 2021


UWAGA! Szkoły mogą przeprowadzić badania w dowolnym,
późniejszym terminie niż wskazany w terminarzu badań.

Sesja jesienna 2020


Na rozpoczęcie roku szkolnego proponowane są badania kompetencji na rozpoczęcie danego poziomu kształcenia - klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Wszystkie testy są wystandaryzowane i składają się z zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego oraz prawda-fałsz) i zadań otwartych, krótkiej odpowiedzi oraz rozszerzonej odpowiedzi.

Szkoła podstawowa:

klasa 1 szkoły podstawowej
      - testy w formie zeszytu dla ucznia
      - 30 zadań z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej
      - czas pisania: regulowany

klasa 2, 3 i 4 szkoły podstawowej
      - testy w formie zeszytu dla ucznia
      - 40 zadań z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej
      - czas pisania: regulowany

klasa 4 szkoły podstawowej
      - test z języka angielskiego - bada umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz reakcje językowe
      - 30 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz)
      - czas pisania: regulowany

klasa 5, 6 i 7 szkoły podstawowej
      - test z języka polskiego - 12 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) oraz 4 zadania krótkiej odpowiedzi (każde za 2 punkty)
      - czas pisania: 45 minut

      - test z matematyki - 12 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) oraz 4 zadania krótkiej odpowiedzi (każde za 2 punkty)
      - czas pisania: 45 minut

klasa 8 szkoły podstawowej – próbny egzamin ósmoklasisty
      - test z języka polskiego - zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz), zadania krótkiej odpowiedzi oraz rozszerzonej odpowiedzi
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – 46 punktów
      - czas pisania: 120 minut

      - test z matematyki - zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz), zadania krótkiej odpowiedzi oraz rozszerzonej odpowiedzi
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – 36 punktów
      - czas pisania: 120 minut

klasa 8 szkoły podstawowej – próbny egzamin ósmoklasisty
      - test z języka angielskiego - bada umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, tekstu czytanego, tworzenia wypowiedzi oraz znajomość konstrukcji gramatycznych; zadania zamknięte oraz otwarte (krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi)
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – 60 punktów
      - czas pisania 90 minut

Proponowane testy mają formułę zbliżoną do obowiązkowych egzaminów CKE.


Sesja zimowa 2021

klasa 8 szkoły podstawowej – próbny egzamin ósmoklasisty
      - test z języka polskiego - zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz), zadania krótkiej odpowiedzi oraz rozszerzonej odpowiedzi
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – 46 punktów
      - czas pisania: 120 minut

      - test z matematyki - zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz), zadania krótkiej odpowiedzi oraz rozszerzonej odpowiedzi
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – 36 punktów
      - czas pisania: 120 minut

klasa 8 szkoły podstawowej – próbny egzamin ósmoklasisty
      - test z języka angielskiego - bada umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, tekstu czytanego, tworzenia wypowiedzi oraz znajomość konstrukcji gramatycznych; zadania zamknięte oraz otwarte (krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi)
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – 60 punktów
      - czas pisania: 90 minutSesja wiosenna 2021


Na zakończenie roku szkolnego proponowane są badania kompetencji na zakończenie danego poziomu kształcenia dla uczniów klas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 szkoły podstawowej.

klasa 0 szkoły podstawowej - grupa przedszkolna lub szkolna
      - testy w formie zeszytu dla ucznia
      - 30 zadań z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej
      - czas pisania - regulowany

klasa 1, 2 i 3 szkoły podstawowej
      - testy w formie zeszytu dla ucznia
      - 40 zadań z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej
      - czas pisania - regulowany

klasa 3 szkoły podstawowej
      - test z języka angielskiego - bada umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz reakcje językowe
      - 40 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz)
      - czas pisania - regulowany

klasa 4, 5 i 6 szkoły podstawowej
      - test z języka polskiego - 12 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) oraz 4 zadania krótkiej odpowiedzi (każde za 2 punkty)
      - czas pisania 45 minut

      - test z matematyki - 12 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz) oraz 4 zadania krótkiej odpowiedzi (każde za 2 punkty)
      - czas pisania 45 minut

klasa 7 szkoły podstawowej – próbny egzamin ósmoklasisty
      - test z języka polskiego - zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz), zadania krótkiej odpowiedzi oraz rozszerzonej odpowiedzi
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – nie więcej niż 50 punktów
      - czas pisania 120 minut

      - test z matematyki - zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego i prawda-fałsz), zadania krótkiej odpowiedzi oraz rozszerzonej odpowiedzi
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – nie więcej niż 50 punktów
      - czas pisania 120 minut

klasa 7 szkoły podstawowej – próbny egzamin ósmoklasisty
      - test z języka angielskiego - bada umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, tekstu czytanego, tworzenia wypowiedzi oraz znajomość konstrukcji gramatycznych; zadania zamknięte oraz otwarte (krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi)
      - maksymalna liczba punktów do zdobycia – nie więcej 60 punktów
      - czas pisania 90 minut

Proponowany test ma formułę zbliżoną do obowiązkowych egzaminów CKE.

IBK © 2013
Instytut Badań Kompetencji 58-300 Wałbrzych Ul. Moniuszki 66I, tel: 74 846 90 77